الرئيسيةتوجــــيــــهحصريا المدارس العليا

مباراة ولوج سلك المهندسين بكلية العلوم والتقنيات بمراكش 2023-2024

كليات العلوم و التقنياتFacultés des Sciences et Techniques-FST--

مباراة ولوج سلك المهندسين بكلية العلوم والتقنيات بمراكش

المحتويات إخفاء
2 2023-2024

2023-2024

كلية العلوم والتقنيات بمراكش مباراة ولوج سلك المهندسين 2023-2024
Cycle d’ingénieur FST Marrakech 2023-2024
سلك المهندسين مراكش 2023
Cycle d’ingénieur à la FST Marrakech 2023-2024

1-معلومات عامة حول كليات العلوم و التقنيات FST :

 

تعتبر كليات العلوم والتقنيات مؤسسات للتعليم العالي ذات صبغة علمية وتقنية في نفس الوقت. ويرتكز التكوين فيها على نظام بيداغوجي قائم على أساس “وحدات دراسية ” تنظم خلال فصول دراسية سداسية (نصف سنوية).

كلية العلوم والتقنيات هي مؤسسات للتعليم العالي تابعة للجامعات ، و تنظم الدراسات بها حسب الھندسة البیداغوجیة إجازة – ماستر – دكتوراه L.M.D
يتميز التكوين بكليات العلوم والتقنيات بتطبيق نظام بيداغوجي قائم على أساس وحدات دراسية تنظم خلال فصول دراسية سداسية (نصف سنوية).

وتختص كليات العلوم والتقنيات بالتكوين في ميادين العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة ولاسيما المعلوميات، الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات، الميكانيك، الإليكترونيك، الهندسة الكهربائية، هندسة الطرائق، الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، الهندسة الغذائية، الهندسة الكيميائية، الهندسةالمعدنية، الصيانة ومراقبة الجودة، الطاقة، الماء، البيئة، الخ.

 

Ajoutée le 13/06/2023 – Dernier délai le 02/07/2023

Faculté des Sciences et Techniques Marrakech: ( FST Marrakech ou FSTM), est un établissement universitaire à caractère scientifique et technique, La FST est destinée à s’intégrer dans le pôle technologique et industriel de la région pour être une pépinière de techniciens et de cadres de haut niveau capables de servir de courroie de transmission entre le… >> Plus d’information sur FST Marrakech

Concours d’accès en 1èreannée du cycle ingénieur de

la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech

au titre de l’année universitaire 2023-2024

 

La Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech organise le Samedi 15 juillet 2023 le concours d’accès en 1ère année du Cycle Ingénieur d’Etat. L’accès au cycle ingénieur a lieu sur étude de dossier et par voie de concours. Il est ouvert, dans la limite des places disponibles, aux :

– Etudiants ayant obtenu le baccalauréat en 2020 ou 2021 ;

– Titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent.

 

1-Offre de formation en Cycle Ingénieur à la FST de Marrakech :

 

– Industrie et Sécurité des Aliments (ISA) ;

– Génie des Matériaux et Procédés (GMP) ;

– Ingénierie en Finance et Actuariat (IFA) ;

– Génie Civil (GC) ;

– Ingénierie en Réseaux et Systèmes d’Information (IRSI) ;

– Energies renouvelables & mobilité électrique (ER-ME).

2-Modalités du concours :

 

1. Présélection pour l’épreuve écrite basée sur les informations formulées dans la demande de préinscription en ligne (mentions, moyenne générale des semestres, nombre d’années, spécialité, prérequis pédagogiques de la filière du cycle d’Ingénieur choisie…) ;

2. Concours écrit ;

3. Entretien oral.

شاهد أيضا :

3-Procédure de candidature :

Etape 1 :
Faire la pré-inscription en ligne sur le site web 

Date limite de préinscription : 02 juillet 2023

Une fois votre préinscription enregistrée, un récapitulatif des données saisies vous sera transmis par Mail. Avant la date limite de préinscription, vous pouvez à tout moment modifier vos données à partir du lien figurant dans le Mail reçu. La dernière modification effectuée fera foi.

Toute information inexacte annule la candidature.

Etape 2 :

1. Préparer un dossier compressé au format ZIP ou RAR portant votre nom et contenant les documents suivants (taille max 5 Mo) :

– Copies scannées de tous les relevés de notes de toutes les années
universitaires ;

– Copie scannée recto-verso du Baccalauréat ;

– Copie scannée de la Carte d’Identité Nationale (CIN).

Modèle du nom fichier : Nom_Prénom_filière.zip (Filière = Initiales du cycle ingénieur choisi. Ex : Nom_Prénom_GC.zip pour la filière Génie Civil)

2. Envoyer obligatoirement le dossier compressé des documents scannés à l’adresse e-mail suivante : concours-ci@fstg-marrakech.ac.ma

Date limite d’envoi : 02 juillet 2023

N.B. : cette 2ème étape est suffisante pour prendre en charge votre candidature.

Etape 3 :(obligatoire pour les candidats retenus pour passer l’épreuve écrite)

Les candidats retenus pour passer l’épreuve écrite doivent obligatoirement déposer à la FST, le jour du concours, le dossier de candidature (version papier) comprenant les pièces suivantes :

– Copies certifiées des attestations de réussite et des relevés de notes des semestres 1, 2, 3 et 4 (5 et 6 en plus pour les titulaires de la Licence) ;

– Photocopie du baccalauréat (recto-verso) ;

– Photocopie de la carte d’identité nationale.

AFFICHAGE DES RESULTATS

La communication des résultats est assurée uniquement par voie d’affichage dans l’enceinte de l’établissement
et sur le site web : www.fstg-marrakech.ac.ma

 

CALENDRIER A RETENIR :

– Dimanche 02 juillet 2023 : date limite de candidature en ligne

– Mardi 11 juillet 2023 : affichage des listes des candidats autorisés à se présenter au concours ;

 Samedi 15 juillet 2023 à 8h30 : épreuves écrites ;

– Mardi 18 juillet 2023 : affichage des listes des candidats autorisés à passer l’épreuve orale ;

– 21 et 22 juillet 2023 à 8h30 : épreuves orales ;

– Lundi 24 juillet 2023 : affichage des listes des admis ;

 Du 25 au 28 juillet 2023 : inscription des admis de la liste principale.

– Du 04 au 08 septembre 2023 : inscription des admis de la liste d’attente en cas de places vacantes.

Consultez régulièrement le site de l’établissement à propos du calendrier du concours.

Adresse E-mail pour toute information : fstg.concours.ci@gmail.com

 

Inscription en ligne

-المزيد من المعلومات عن شبكة كليات العلوم والتقنيات:جميع الكليات :

 

 كليات العلوم و التقنيات


كلية العلوم و التقنيات مراكش FST Marrakech
FST Marrakech
Université : Cadi Ayyad Marrakech

Adresse : Faculté des Sciences et Techniques B.P 549, Av.Abdelkarim Elkhattabi, Guéliz Marrakech

Site : www.fstg-marrakech.ac.ma

Email : jbilou@fstg-marrakech.ac.ma

Téléphone : 0524 43 34 04

تشتمل كليات العلوم والتقنيات على:

– دبلوم الإجازة في العلوم والتقنيات:

تستغرق مدة الدراسة فيه 3 سنوات، أي 6 فصول، وتشتمل كل إجازة في العلوم والتقنيات على جذع مشترك مدته 4 فصول على الأقل يتفرع خلال الفصول الأخيرة إلى إحدى التخصصات المعتمدة والمفتوحة
– دبلوم مھندس الدولة : يتم ولوجه بعد الاقسام التحضيرية ( CNC) أو بمباراة بعد سنتين في كلية FST في شعب الرياضيات (MIP- MIPC) أو الميكانيك او الكهرباء أو بمباراة بعد ديبلوم مكافئ مثل ديبلوم DEUG المحصل عليه من كلية العلوم العادية في شعب مناسبة ).

– دبلوم الماستر في العلوم والتقنيات:

تستغرق مدة الدراسة فيه سنتين، أي 4 سداسيات.
– دبلوم الدكتوراه.
تهدف كليات العلوم والتقنيات إلى:
– تمكين التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا العلمية أو التقنية والمهنية من مواصلة دراستهم في ميادين العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة. توفير تكوينات مسايرة لحاجيات القطاعات المنتجة على الصعيد الوطني والجهوي وذلك عن طريق فتح مسالك ذات صبغة مهنية بتعاون وثيق بين هذه الكليات والقطاعات المشغلة وتختص كليات العلوم والتقنيات بالتكوين في ميادين العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة ولاسيما المعلوميات، الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات الميكانيك، الإليكترونيك، الهندسة الكهربائية، هندسة الطرائق، الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، الهندسة الغذائية، الهندسة الكيميائية، الهندسة المعدنية، الصيانة ومراقبة الجودة، الطاقة، الماء..يمكنكم تحميل المذكرة الوزارية المحددة للتخصصات المتاحة وععد المناصب حسب كل كلية عبر الرابط في الاسفل :

                                                                   .Note-FSTتحميل ،                                                              

2-الإجازة في العلوم والتقنيات FST:

-مدة التكوين والمسالك المفتوحة:

تستغرق مدة الدراسية بسلك الإجازة ثلاث سنوات (6 فصول) يحرز الطالب الناجح بعدها على دبلوم الإجازة في العلوم والتقنيات. وتشتمل كل إجازة في العلوم و التقنيات على جذع مشترك يمتد لثلاثة فصول، يتم بعده توجيه الطالب إلى إحدى التخصصات المفتوحة.

و تقترح كليات العلوم والتقنيات أربعة جذوع مشتركة مفتوحة في وجه حاملي الباكالوريا
العلمية أوالتقنية والمستوفين لشروط الولوج :

 • رياضيات – إعلاميات – فيزياء (M.I.P)؛
 • رياضيات – إعلاميات – فيزياء – كيمياء (M.I.P.C)؛
 • بيولوجيا – كيمياء – جيولوجيا (B.C.G)؛
 • الهندسة الكهربائية – الهندسة الميكانيكية (G.E – G.M).

مباراة الولوج للسنة الأولى للاجازة في كليات العلوم و التقنيات  FST :

يتم ولوج السنة الأولى للإجازة في العلوم والتقنيات بعد نجاح المترشح في:

 • امتحان البكالوريا.
 • ومباراة الولوج لهذه الكليات على شكل انتقاء، حسب الاستحقاق، مرتكز على نوع البكالوريا والجذع المشترك المترشح له وكذا على المعدل المحصل عليه في امتحانات البكالوريا. ويتم ترتيب المرشحين بعد احتساب معدلهم كما هو مبين في الجدول أسفله:

وتجدر الإشارة إلى أن نوع البكالوريا المطلوبة تتوقف على الجذع المشترك المترشح له :

 FST كليات العلوم و التقنيات

3-شروط الترشيح لولوج لاجتياز مباراة ولوج السنة الآولى من الإجازة في العلوم والتقنيات :

يشترط في المترشح أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا برسم السنة الفارطة أو مسجلا بالسنة الختامية في الشعب : بالجدول أعلاه.

-الشروط والإجراءات الخاصة بالترشيح للسنة الأولى للإجازة :

 شروط الترشيح:

يشترط في المترشح لاجتياز مباراة ولوج السنة الأولى من الإجازة في العلوم والتقنيات أن يكون:

 • مسجلا بالسنة النهائية من سلك البكالوريا لسنة الترشيح في شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو شعبة العلوم والتكنولوجيات أو إحدى شعب ومسالك البكالوريا المهنية المشار إليها في الجدول أسفله.
 • أو حاصلا على شهادة البكالوريا أوما يعادلها ࢭي شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو شعبة العلوم والتكنولوجيات إحدى شعب ومسالك البكالوريا المهنية المشار إليها في الجدول أسفله.

وتجدر الاشارة إلى أن نوع البكالوريا المطلوبة تتوقف على الجذع المشترك المترشح له.

 ملف الترشيح:

تصدر سنويا مذكرة وزارية تحدد الوثائق الواجب الإدلاء بها للترشح. إلا أن جل كليات العلوم والتقنيات أصبحت تعتمد إمكانية إيداع الترشيحات بها عبر الأنترنيت وذلك عبر
مواقعها الإلكترونية.

إيداع الترشيحات يبقى مفتوحا إلى غاية نهاية شهر يونيو من سنة الترشيح.

للإطلاع على إجراءات الترشيح بالتفصيل، الرجاء تحميل آخر مذكرة منظمة لولوج كليات العلوم والتقنيات عبر الرابط:

                                                                   .Note-FSTتحميل ،

4-طريقة الولوج الى كلية العلوم والتقنيات  FST-معدل الانتقاء :

 

يتم الولوج بدون concour فقط الانتقاء الأولي حيت:

حسب انتقاء يرتكز على نوع البكالوريا والمعدل المحتسب كما يلي:

-%75 من المعدل العام للنقط المحصل عيها في الامتحان الوطني للسنة الثانية لسلك البكالوريا.

– %25 من المعدل العام للنقط المحصل عيها في الامتحان الجهوي للسنة الأولى لسلك البكالوريا.

المدنية، الهندسة الغذائية، الهندسة الكيميائية، الهندسةالمعدنية، الصيانة ومراقبة الجودة، الطاقة، الماء، البيئة، الخ.

 

طريقة احتساب المعدل لانتقاء المترشحين لكليات العلوم و التقنيات:

 طريقة احتساب المعدل لانتقاء المترشحين لكليات العلوم و التقنيات

 ائحة المسالك المعتمدة والمفتوحة في سلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا

-شروط وإجراءات ولوج السنة الثالثة من الإجازة:

يستفيد الطلبة المستوفون للمعارف المكتسبة – بناء على نظام الجسور – من إمكانية ولوج السنة الثالثة لدبلوم الإجازة في العلوم والتقنيات ( الفصل الخامس) الذي يفتح في وجه:

 • الطلبة الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات (DEUST)، أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية (DEUP)، أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (DUT) ، أو شهادة التقني العالي (BTS)، أو شهادة معترف بمعادلتها لهذه الدبلومات محصل عليها في التخصصات المطلوبة،
 •  تلامذة الأقسام التحضرية المقبولين في المباراة الوطنية المشتركة للالتحاق بمؤسسات تكوين المهندسين والذين استوفوا الامتحانات الكتابية (d’admissibilité Attestation).

وتحـدد كـل مؤسسـة عـدد المقاعد المفتوحة للترشيح وشـروط الولـوج والمعارف البيداغوجيـة اللازم اكتسـابها

مسبقا والإجراءات الخاصة بالترشيح وتنشرها بموقعها الإلكتروني.

5-دبلوم مهندس الدولة-مدة التكوين و اجراءات الترشيح :

مدة التكوين والمسالك المفتوحة:

تنظم كليات العلوم والتقنيات تكوينات في سلك المهندس تتوج بدبلوم مهندس الدولة. ويهم التكوين بهذا السلك المجال العلمي والتقني الأساسي والمتخصص. كما تلقن به مجموعة من المعارف والكفايات المتعلقة بتدبير المشاريع وتدبير المقاولات واللغات وتقنيات الإعلام والتواصل.

تستغرق الدراسة بهذا السلك 3 سنوات (ستة فصول) ويفتح الترشيح لولوج هذا السلك في وجه الطلبة المستوفين لشروط الولوج المبينة في الفقرة أسفله.

الشروط والإجراءات الخاصة بالترشيح:

 ولوج السنة الأولى من سلك المهندس:

يمكن الترشيح لولوج السنة الأولى من سلك المهندس المنظم من طرف كليات العلوم والتقنيات، وذلك في حدود عدد المقاعد الممنوحة بكل مؤسسة، بالنسبة:

 • لتلامذة الأقسام التحضيرية الناجحين في المباراة الوطنية المشتركة لولوج مؤسسات تكوين المهندسين.
 • أو حاملي إحدى الدبلومات أو الشهادات التالية أوما يعادلها:
  • دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG)
  • دبلوم الدراسات الجامعية المهنية (DEUP)
  • دبلوم الدراسات الجامعية ࢭي العلوم والتقنيات (DEUST)
  • الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (DUT)
  • دبلوم الإجازة

بالنسبة لتلامذة الأقسام التحضيرية، تحد الإجراءات الخاصة بالترشيح لولوج السنة الأولى من سلك المهندس على الموقع الإلكتروني الخاص بالمباراة الوطنية المشتركة لولوج مؤسسات تكوين المهندسين:

www.cncmaroc.ma.

فيما يخص باقي المترشحين، تحدد كل مؤسسة شروط الولوج والمعارف البيداغوجية اللازم اكتسابها مسبقا والإجراءات الخاصة بالترشيح لكل تخصص وتنشرها بموقعها الإلكتروني.
ويمكن للحاصلين على الإجازة أو على ديبلوم الميتريز أو ما يعادله من ولوج السنة الثانية من سلك المهندس وذلك حسب المعارف البيداغوجية اللازم اكتسابها مسبقا.

ولوج السنة الثانية من سلك المهندس

يمكـن ولـوج السـنة الثانيـة مـن سـلك المهندس عـن طريـق مبـاراة مفتوحـة فـي وجـه المترشحين الحاصلين على الأقل على شهادة بكالوريا+3 (دبلوم الإجازة أو دبلوم معترف بمعادلته لـه) وذلـك حسـب المعارف البيداغوجيـة اللازم اكتسابها مسبقا، في حدود عدد المقاعد المتاحة.

قائمة أسماء وعناوين المدارس  و المعاهد  العليا التي تقبل معدلات الباك BAC  بين 11 و 15

تفضلوا لائحة أو قائمة أهم المدارس والمعاهد العليا العمومية بالمغرب أو المغربية التي تقبل معدلات الباكالوريا الباك بين 11 و 15

قائمة أسماء المدارس و المعاهد العليا العمومية العنوان الالكتروني
معهد التمريض ISPITS  الرابط
معهد الصحة بسطات ISSS الرابط
الدبلوم الجامعي التكنولوجي مساعد طبيب أسنان 2 سنوات في كلية طب الأسنان الرابط
المعهد العالي للصيد البحري أكادير ISPM الرابط
المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما الرباط ISMAC الرابط
المعهد الوطني للفنون الجميلة INBA الرابط
المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط التقافي ISADAC الرابط
المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث INSAP الرابط
معهد المعادن بمراكش IMM الرابط
المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة الرباط IRFC الرابط
سلك العالمية العليا بمدرسة العلوم الاسلامية بالدار البيضاء الحاملين لكتاب الله الرابط
المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات الرابط
معهد الوطني للتهيئة و التعمير بالرباط INAU  الرابط
معهد التكوين مهن السيارات بالدار البيضاء القنيطرة طنجة IFMIA  الرابط
مسلك الاجازة في التربية  الرابط
مدرسة الأساتذة مكناس الدار البيضاء مارتيل مراكش ENS  –Casablanca
– Rabat
– Marrakech
– Meknes
– Tetouan
معاهد التكوين الفندقي والسياحي ISTAHT  الرابط
اجازات التميز كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس الرباط  الرابط
مهم هاد المعاهد كاملة ممعروفينش بزااف ولكن عندهم مستقبل كبير لا خدمتي فيهم مزيان وتقدر تمشي حسن من واحد دار مدرسة الهندسة ولا الطب، بحال معهد ifmia ديال السيارات لي فكازا معروف ب formation  ودايرين الناس لي جايبين مزيان كيمشيوا اكملوا فألمانيا و كاين بزااف من هاد المعاهد كيوفروا بحال هاد الفرص. أهم حاجة فالدنيا هو تدير اشنو كيعجبك، كاين شحال من واحد قرا فالباك جاب غير 12 ولا 13 ودار واحد من المعاهد وعجبوا الدومين ديالوا و خدم فيه ومشى مزيان كاين منهم لي خدم.

– معهد الصحة بالسطات ISSS

 – الديبلوم الجامعي التكنولوجي مساعد طبيب اسنان (2سنوات) في كلية طب الاسنان    .

 – معهد التعمير بالرباط  INAU

– مدرسة الأساتذة  ENS meknes-Casa-Martil-kech

– المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة ISITT

– المعهد العالي للصيد البحري أكادير  ISPM

– معاهد التكوين الفندقي والسياحي  ISTAHT

– المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما الرباط  ISMAC

– سلك تلاميذ ضباط الصف تقنيين متخصصين بالقوات المسلحة الملكية ISTA

– المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان  INBA

– المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي  ISADAC

– المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث  INSAP

– معهد المعادن مراكش  IMM

– المعاهد المتخصصة في الأشغال العمومية بوجدة مراكش وفاس وأكادير  ISTP

– معهد التكوين مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء-قنيطرة-طنجة  IFMIA

– Est: المدرسة العليا للتكنولوجيا

– Fst: كلية العلوم والتقنيات

– Bts

– Ofppt

– Ens

– مسلك الإجازة في التربية جامعة محمد الخامس – الرباط

– المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة الرباط  IRFC

– اجازات التميز كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس – الرباط

– المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات بالدارالبيضاء.

+ المغرب بلاد كبيرة وفيها فرص كبيرة خصوصا لناس هاد المعاهد حنت كيكونوا قلال بحال ispm ديال أكادير كتقبل 200 واحد تقريبا او هوما بحدهم لي كاينين فهاد الدومين فالمغرب كامل، يعني كيتخرجوا كيخدكوا كاملين. (موقع الوظيفة كلوب)

 

هذه كراسة شاملة لشروط و كيفية ولوج المدارس العليا و الكليات ما بعد الباكالوريا، حسب القطاعات:
تم تحين النسخة الخاصة باصحاب الباك ، يمكنكم تحميلها من الرابط التالي:
و اليكم ايضا روابط تحميل المؤسسات المفتوحة في وجه اصحاب الباك  حسب الشعبة المسالك:

شاهد أيضا : 

الآفاق الدراسية ما بعد البكالوريا بالمغرب-المعاهد العليا بالمغرب .

المباريات العسكرية بالمغرب 

جميع تخصصات التكوين المهني بالمغرب .

للمزيد من المعلومات عن المؤسسات حسب مدينتكم: إضغط هنا

 • كل مواضيع التدريس والتوجيه والتعليم وكذا اعلانات الوظائف

زر الذهاب إلى الأعلى